Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door All4Weddings met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. All4Weddings verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door All4Weddings worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

All4Weddings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. All4Weddings aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van All4Weddings opgenomen informatie.

Hoewel All4Weddings alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is All4Weddings niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door All4Weddings worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel All4Weddings uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door All4Weddings worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacy verklaring

All4Weddings respecteert de privacy van haar bezoekers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekent dan ook dat ik uw persoonlijke gegevens niet verkoop of ter beschikking stel aan commerciële derden.

Auteursrechten

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van klanten en leveranciers van All4Weddings, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van All4Weddings is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.